Zasady przetwarzania danych osobowych

ZASADY OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA WWW.ROWERY-INDIANA.PL

1. KIM JESTEŚMY?

Administratorem Twoich danych osobowych jest ART-DOM sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź.

Jeżeli chciałbyś się z nami skontaktować, wystarczy, że napiszesz do nas mail na adres rodo@rowery-indiana.pl lub prześlesz list na adres: ART-DOM sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź z dopiskiem „Dane osobowe”.

2. W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe zbieramy przede wszystkim od Ciebie. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach konieczne do realizacji określonych czynności (przesłanie formularza kontaktowego).

Dzięki temu, że podajesz swoje dane, możemy m.in. odpowiedzieć na Twoje zapytanie przesłane przez formularz kontaktowy.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie o czym więcej dowiesz się z Polityki cookies.

3. W JAKIM CELU ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Udzielamy wyjaśnień – jeśli zadasz nam pytanie lub zgłosisz wątpliwości przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi, tak aby zapewnić Ci jak najlepsze doświadczenia z kontaktu z nami. Podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes w tym, aby udzielać naszym klientom i użytkownikom pełnych informacji i zapewniać im pozytywnych doświadczeń z naszą marką.

4. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli prowadzisz z nami korespondencję Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu udzielenia Ci wszystkich niezbędnych wyjaśnień.

Po wyżej wskazanych okresach Twoje dane możemy przechowywać dlatego, że:

  • • dane mogą być dla nas niezbędne do wykazania, że nasze działanie było zgodne z prawem (np. dane o wyrażonej przez Ciebie zgodzie na kontakt marketingowy);
  • • nie minął jeszcze termin przedawnienia Twoich roszczeń.

5. KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które zamawiasz albo, gdy jest to konieczne dla naszego rozwoju i ulepszania naszej oferty. Są to zawsze podmioty wyspecjalizowane w danej dziedzinie, które świadczą dla nas profesjonalne usługi wspierające naszą działalność. Rodzaje podmiotów, którym możemy ujawniać Twoje dane to:

  • • firmy świadczące dla nas usługi IT – dzięki temu możemy m. in. utrzymywać oprogramowania służące do prowadzenia strony internetowej.

W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

6. JAKIE MASZ PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

  • • prawo dostępu do swoich danych osobowych i zasad ich ochrony
  • • prawo do sprostowania danych
  • • prawo do usunięcia danych
  • • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • • prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail: rodo@rowery-indiana.pl lub pisząc na adres ART-DOM sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź z dopiskiem „Dane osobowe”.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru na wskazany powyżej adres.

7. CZYM JEST PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz zgłosić wówczas, gdy ze względu na Twoją szczególną sytuację nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu wynikającym z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Jeśli zgłosisz swój sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać danych w celu, którego dotyczy Twój sprzeciw. Pamiętaj jednak, że w niektórych sytuacjach możemy mieć ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych, które będą miały pierwszeństwo wobec Twoich interesów, praw i wolności. W niektórych sytuacjach przetwarzanie Twoich danych może być również niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W takich przypadkach nie będziemy mogli uwzględnić Twojego sprzeciwu.

Sprzeciw możesz zgłosić na adres e-mail rodo@rowery-indiana.pl lub pisząc na adres ART-DOM sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź z dopiskiem „Dane osobowe”.

8. CZY TWOJE DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE POZA TERYTORIUM EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. PROFILOWANIE

Osoba, której dane dotyczą, nie podlega decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

0/3Porównanie produktów

Zobacz